• 1.

0%
Maximálne rozmery: šírka: 4000px, výška 6000px
Maximálna veľkosť súboru: 20MB
Povolené formáty súborov: jpg,png,bmp
Je možné nahrať naraz iba jeden obrázok.
Server neuchováva Vaše obrázky. Po konverzii sú vymazané.

  • 2.

  • v metroch
Dĺžka nového generovaného obrázka položeného na zemi. Ideálna vzdialenosť je 1-20m.
  • 3.

  • v metroch
Vzdialenosť od obrázka kde sa začína tvoriť ilúzia. Ideálna vzdialenosť je 1-30m.
  • 4.

  • v metroch
Výška osoby, ktorá sa pozerá na ilúziu. Ideálna výška je 1-2.5m. Európsky štandard je 1,75m.

  • 5.

Vytvorenie ilúzie je zdarma
Server neukladá Vaše ilúzie. Všetky obrázky sú po 30 minútach od vytvorenia automaticky zmazané.
Server 3dillusions.eu si neuplatňuje žiadne autorske práva na vytvorenie 3D ilúzií z obrázkov.

Prosíme podporte náš projekt

ďakujeme

  • Vaša ilúzia:

asjdhakjsdhakjshd
asjdhakjsdhakjshd

3D illusions.eu © 2017